Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na sieć wodociągową na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP-8/20

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych na sieć wodociągową na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Zestawienie części stanowiących przedmiot zamówienia wraz z określeniem ich parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa części eksploatacyjnych na sieć wodociągową na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 08.05.2020 POBIERZ
SIWZ 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2a 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 4 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 5 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6 08.05.2020 POBIERZ
Załącznik nr 7 08.05.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 08.05.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.05.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.06.2020 POBIERZ