Sprawdzanie postępu prac w gminie Ciężkowickie

Budowa sieci Ciężkowice

11 sierpnia 2020 roku Prezes Spółki Komunalnej Wojciech Skruch wraz z Dyrektorem Piotrem Piotrowskim  sprawdzali postęp prac realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, którego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice. Całkowita wartość Projektu wynosi: 6 727 411,20 zł.

W chwili obecnej realizowane są prace:

– na terenie miejscowości Bogoniowice – budowa sieci wodociągowej – zaawansowanie prac ok 80%,

– Ciężkowice ul. Spacerowa – budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – zaawansowanie prac ok 20%,

– modernizacja pompowni przy ul. Bocznej, Ciężkowice – zaawansowanie prac ok 50%,

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach – zaawansowanie prac ok 50%.

Osadzenie studni

Budowa sieci