Spółka Komunalna otrzymała wyróżnienie EKO-SYMBOL 2020

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że Spółka Komunalna Dorzecze Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wyróżniona prestiżowym wyróżnieniem EKO-SYMBOL 2020.

Wyróżnienie EKO-SYMBOL 2020 jest przyznawane jest przez Kapitułę SYMBOLU w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz mediów. Patronat medialny Symbolu 2020 sprawowany jest przez redakcję „Monitora Biznesu” niezależnego dodatku do „Rzeczypospolitej”, „Monitora Rynkowego” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”.

Firma, która mam zaszczyt kierować została wyróżniona za prezentowanie najwyższych standardów zarządzania, innowacyjność, sprawność w pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami unijnymi i krajowymi. Nadto dbałość o ekologię, a przede wszystkim o szeroko poję te dobro mieszkańców. Jak podkreślają twórcy wyróżnienia we współczesnym pojmowaniu celów biznesu ważna także ekologiczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, uwzględniający adaptację do zmian klimatycznych i postępująca degradację zasobów środowiskowych.

Spółka w swej dotychczasowej działalności konsekwentnie wypełniała nałożone na nią obowiązki, a przy okazji niejako wpisała się w regulamin EKO-SYMBOLU 2020. Cieszę się, że praca całego zespołu Spółki, członków Rady Nadzorczej oraz wspólników została dostrzeżona i wyróżniona na poziomie krajowym.

Jest to dla nas nie tylko satysfakcja, ale również motywacja do dalszej intensywnej pracy.

List gratulacyjny (PDF).

Wojciech Skruch
Prezes Zarządu