Zapytanie ofertowe – rozeznanie rynku – rzeczoznawca majątkowy

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na etapie rozeznania rynku na:
wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących w posiadaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. Operaty szacunkowe będą obejmować następujące nieruchomości:
– Oczyszczalnię Ścieków, ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33 – 170 Tuchów;
– Oczyszczalnię Ścieków, ul. Równa 4, 33 – 190 Ciężkowice;
– Stację Uzdatniania Wody w Lubaszowej, 33 – 172 Siedliska 1;

 

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 17.10.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 17.10.2018 POBIERZ