Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w przysiółku Podlesie w Uniszowej.

Uniszowa - rozpoczęcie budowy

W dniu 11 maja 2021 roku symbolicznym „wbiciem łopaty” Wojciech Skruch – Prezes Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. rozpoczął budowę sieci wodociągowej w przysiółku Podlesie w Uniszowej w gminie Ryglice.

W postępowaniu przetargowym został wybrany wykonawca robót budowlanych – firma PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna z Nowego Sącza.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km
  • dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl.
  • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km

Termin realizacji do 30.11.2021r.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego został p. Marian Janusz z Gorlic.

Uniszowa - rozpoczęcie budowy

Uniszowa - rozpoczęcie budowy

Uniszowa - rozpoczęcie budowy