Rozpoczęcie prac budowlanych w Rzepienniku Suchym

Rzepiennik Suchy - budowa

W dniu 14.09.2020 r. rozpoczęto prace budowlane dla zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski” realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowany w latach 2019 – 2023.

Zadanie obejmuje zakres prac budowy ok. 5,2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami i pompownią przydomową oraz ok. 5,1 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Nowobudowana sieć zapewni dostęp do kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla ok 50 budynków mieszkalnych. Obecnie trwają prace geodezyjne oraz organizacja materiału i sprzętu budowlanego.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz.”