Rozpoczęcie prac budowlanych w gminie Ciężkowice

W dniu 24.02.2020 zostały rozpoczęte prace budowlane związane z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”. Pierwsze roboty inwestycyjne rozpoczęto dla zakresu prac objętych Kontraktem I – Zadaniem nr 1, które dotyczy modernizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na realizację prac w okresie zimowym. Kolejne zadania zostaną rozpoczęte po uzyskaniu prawomocnych Pozwoleń na Budowę.

Poniżej zdjęcia: