Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul. Partyzantów w Tuchowie

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Data zamieszczenia POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POBIERZ
Formularze (wersja WORD) POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego POBIERZ
Opis przedmiotu zamówienia
STWiORB POBIERZ
Załącznik nr1 do STWiORB POBIERZ
Załącznik nr2 do STWiORB – nieaktualny POBIERZ
Projekt Budowlany POBIERZ
Przedmiar robót POBIERZ
Przedmiar robót (wersja EXCEL) POBIERZ
Informacja BiOZ POBIERZ
Pytania, odpowiedzi i modyfikacje SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.10.2015 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 28.10.2015 POBIERZ
Załącznik nr2 v.2 do STWiORB POBIERZ
SST 01.02 v.2 – aktualny POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 09.11.2015 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2015 POBIERZ