Radni Gminy Rzepiennik Strzyżewski na obiektach Spółki Komunalnej

W dniu 20 maja 2019 roku na obiektach Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w ramach Wspólnej Komisji gościliśmy Radnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski
wraz z Wójtem Gminy Panem Markiem Karasiem. Radni zwiedzili obiekty oczyszczalni ścieków w Tuchowie oraz stację uzdatniania wody w Lubaszowej.

Radnym towarzyszył Prezes Spółki Sławomir Jędrusiak wraz z kierownikami obiektów, omawiając technologię uzdatniania wody oraz przedstawiając poszczególne etapy oczyszczania ścieków.