Przetargi aktualne

22 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe – sukcesywna dostawa worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę worków do gromadzenia odpadów w 2022 roku. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do […]
17 grudnia 2021

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych .

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych. […]
10 grudnia 2021

Dostawa używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu kontenerów – hakowiec w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę używanego pojazdu ciężarowego z zabudową do przewozu kontenerów – hakowiec w formie leasingu […]
9 grudnia 2021

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2022 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych do pojazdów służbowych  i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. […]
26 listopada 2021

Zapytanie ofertowe – usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i […]
25 listopada 2021

Zapytanie ofertowe – kontenery KP36

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę dwóch kontenerów KP36. Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Zapytanie ofertowe […]
12 listopada 2021

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych w 2022

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni […]
12 listopada 2021

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Konopnickiej, Słonecznej i Jasnej w Tuchowie z materiału powierzonego

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługę: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Konopnickiej, Słonecznej i Jasnej […]