Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego 

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych zasilanych bateryjnie do zabudowy w ziemi na sieci wodociągowej wraz z wpięciem do istniejącego systemu monitorującego

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 23.05.2024 POBIERZ
Załączniki (wersja WORD) 23.05.2024 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.06.2024 POBIERZ