Przegląd budynków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego obiektów kubaturowych będących w zarządzaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 1 ustawy „Prawo Budowlane.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 10.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 – oferta 10.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 – RODO 10.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 – wzór umowy 10.11.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 16.11.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2020 POBIERZ