Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karwodrza

Karwodrza

W danej chwili projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z trzema pompowniami sieciowymi, która obejmie najbardziej zabudowaną część miejscowości Karwodrza.

Karwodrza Karwodrza