Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. “Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h”.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej. Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Projekt budowlany i wykonawczy ujęcia – część opisowa 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Projekt budowlany i wykonawczy ujęcia – część rysunkowa 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 – Zakres prac projektowych – część rysunkowa 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 – Decyzje wodno-prawne 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna 09.11.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 09.11.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści Zapytania ofertowego 12.11.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2020 POBIERZ