Prace nad opracowaniem koncepcji przekształcania odpadów w produkty nawozowe.

Odpady przekształcamy w nawozy
Oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków Tuchów

Prace nad opracowaniem koncepcji przekształcania odpadów powstających w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” w produkty nawozowe, z jednoczesnym dopuszczeniem ich do obrotu poprzez uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji ministra rolnictwa wchodzą w kolejny etap. Prowadzący na zlecenie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o. Główny Instytut Górnictwa Zakład Ochrony Wód z siedzibą w Katowicach, z sukcesem zakończył prace nad opracowaniem składu produktów nawozowych. Prace nad opracowaniem receptury dla produktów nawozowych i materiału glebotwórczego oparto na wynikach badań dla substratów otrzymanych ze Spółki oraz własnych analizach.  Na bazie danych analitycznych opracowano pięć wstępnych mieszanek z których do dalszych prac badawczych zakwalifikowano dwa produkty, dla których prowadzone będą dalsze badania.

Dalsze prace związane będą z badaniami w certyfikowanych Instytutach badawczych, dla potwierdzenia pełnego bezpieczeństwa zastosowania produktów nawozowych oraz materiału glebotwórczego w rolnictwie, ogrodnictwie oraz produkcji szkółkarskiej.

Spółka Komunalna Dorzecze Białej Sp. z o.o.