Prace budowlane – Uniszowa

Uniszowa

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane robót budowlano – montażowe w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km
  • dostawy, montażu i uruchomienia kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl.
  • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km

Zdjęcie przedstawia fundament budowany pod kontenerową hydrofornię wody.