Prace budowlane na terenie Rzepiennika Biskupiego

Rzepiennik budowa

Wykonawca kontraktu – firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wolimex” Eugeniusz Wojak z Limanowej, uzyskał pozwolenie na budowę dla projektu realizowanego w zakresie  zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Rzepiennik Suchy i Rzepiennik Biskupi” w ramach PROW . Od połowy lipca trwają prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Obecnie Wykonawca jest  w końcowej fazie wykonywania prac na terenie miejscowości Rzepiennik Biskupi. Rozpoczęto prace związane z montażem sieci na terenie miejscowości Rzepiennik Suchy.