Dostawa posiłków profilaktycznych

Dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach i słoikach na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 13.11.2020 POBIERZ
Zał. nr. 1 – wykaz posiłków 13.11.2020 POBIERZ
Zał. nr. 2 – formularz cenowy 13.11.2020 POBIERZ
Zał. nr 2A – kalkulacja cenowa 13.11.2020 POBIERZ
Zał. nr. 3 – informacje RODO 13.11.2020 POBIERZ
Zał. nr. 4 – wzór umowy 13.11.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2020 POBIERZ