Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” spółka z ograniczona odpowiedzialnością dostrzegając potrzebę włączenia się w akcję pomocy uchodźcom wojennym z sąsiedniej Ukrainy z dniem 1 marca 2022r. deklaruje udzielenie ulgi dla osób i instytucji, które zapewniły im zakwaterowanie w opłatach za dostawę wody i odbiór ścieków. W ramach wsparcia deklarujemy umorzenie należności za dodatkowe koszty ponoszone w związku z zakwaterowaniem uchodźców.

Informację na temat zakwaterowania uchodźców prosimy przesyłać na adres korespondencyjny spółki pocztą lub na oficjalną skrzynkę email: biuro@dorzeczebialej.pl .

Dodatkowo Pracownicy Spółki włączając się w akcję pomocy, przekazali konserwy oraz posiłki w słoikach o szacowanej wartości 4 000 zł.

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy