Zapytanie ofertowe – wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gmin Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych dla wydzielenia nieruchomości zajętych pod montaż obiektów na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zlokalizowanych na terenie gmin Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 24.05.2021 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy  24.05.2021 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy (wersja edytowalna)  24.05.2021 POBIERZ
Załącznik nr 2 – informacja dot. danych osobowych  24.05.2021 POBIERZ
Załącznik nr 3 – wykaz działek  24.05.2021 POBIERZ
Załącznik nr 4 – wzór umowy  24.05.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  07.06.2021 POBIERZ