Podpisanie umowy z wykonawca robót zadania w Uniszowej

W dniu 12 kwietnia 2021 roku została podpisana umowa w ramach zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę pitną ludności przysiółka Podlas, msc. Uniszowa, gm. Ryglice”.

Wykonawcą robót została firma PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), przy ul. Lwowskiej 220.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,2 km (roboty kwalifikowane),
  • dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej hydroforni wody w ilości 1 kpl. (roboty kwalifikowane),
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,4 km (roboty niekwalifikowane)

Termin realizacji umowy do 30.11.2021 roku.

Wartość brutto kontraktu wynosi 722 661,90 zł.

Podpisanie umowy