Podpisanie umowy z gminą Jodłowa na dostawę wody

Jodłowa

W dniu 21 marca 2022r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Spółką Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o., a Gminą Jodłowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Jana Janigę umowy na dostawę wody.

Woda z ujęcia w Lubaszowej zasilać będzie systemem magistrali wodociągowych sieci będące własnością Gminy Jodłowe. Wpięcie do systemu wodociągowego Gminy będzie miało miejsce w miejscowości Lubcza w gm. Ryglice.

W chwili obecnej Gmina Jodłowa intensywnie rozbudowuje własny system wodociągowy  uwzględniający jego zasilenie nasza wodą. Będzie to szósta gmina i pierwsza spoza Małopolski zaopatrywana z naszego ujęcia.

Wojciech Skruch

Prezes Zarządu

Jodłowa