Podpisanie umowy – budowa sieci w Karwodrzy i Zabłędzy

Karwodrza

W dniu 22 marca 2023r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. w Tuchowie podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Karwodrza, Zabłędza, Tuchów w gm. Tuchów”.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak z siedzibą a w Limanowej.

Inwestycja obejmie swoim zakresem:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE/PP o długości 5.292,36 mb,

– budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 446,30 mb,

– budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SDR17 PN10 o długości 98,15 mb,

– dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. Sieciowych przepompowni ścieków,

– budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC o długości 559,5 mb.

Termin realizacji zaplanowano na dzień 30.06.2024r.

Koszt realizacji wyniesie 3.840.679,31 zł. brutto.

Dodatkowo przewiduje się wykonanie 2.798,28 mb przyłączy kanalizacyjnych oraz 94,21 mb przyłączy wodociągowych za łączna kwotę 1.264.933,35 zł. brutto.

Podpisanie umowy Karwodrza