Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dot. msc. Wola Lubecka

Wola Lubecka

W dniu 18 maja 2021 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Wykonawcą usługi projektowej została firma AQUEDUCT W. Adamska – G. Marszałek” Sp.j. z Wieliczki.

Na zadanie składa się pięć części:

  • Część I – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Wola Lubecka, kierunek Zalasowa, gm. Ryglice”,
  • Część II – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Kowalowa, przysiółek Pusta Górka, gm. Ryglice”
  • Część III – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kowalowa „Centrum”, gm. Ryglice”
  • Część IV – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania  pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Ryglice wzdłuż ul. Polnej i Witosa, gm. Ryglice”
  • Część V – Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice”

Termin realizacji umów do 14 miesięcy od dnia ich podpisania.

Wartość brutto umów wynosi 542 307 zł.

Wola Lubecka

Wola Lubecka