Podpisanie umowy na budowy i nadzór w gminie Ryglice

W dniu 3 września 2020 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz.

Z uwagi na fakt, że postępowanie było podzielone na części, na każdą z nich została zawarta odrębna umowa.

Część 1 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” obejmuje swoim zakresem:

–        budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,2 km,

–        budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,7 km,

–        budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km,

–        dostawę i montaż 10 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

–        budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 7,2 km,

–        budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2 km

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

Część 2 pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Bistuszowa, gm. Ryglice” obejmuje swoim zakresem:

–        budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,3 km,

–        budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,

–        budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,3 km,

–        dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,

–        dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,

–        budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,5 km,

–        budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,7 km,

–        dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody.

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Marianem Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice.

Podpisanie umowy