Podpisanie umowy na budowę sieci i nadzór – gmina Ciężkowice.

Podpisanie umowy - roboty w gm. Ciężkowice

W dniu 4 sierpnia 2020 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice” z wykonawcą robót konsorcjum firm:  MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz.

Z uwagi na fakt, że postępowanie było podzielone na części, na każdą z nich została zawarta odrębna umowa.

Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Jastrzębia, gm. Ciężkowice”.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 obejmuje swoim zakresem:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,9 km,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km

– dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

– dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,

– budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3 km,

– budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1 km

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna, gm. Ciężkowice”.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 obejmuje swoim zakresem:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,9 km,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,2 km

– budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km,

– budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,3 km

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice, gm. Ciężkowice”

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 3 obejmuje swoim zakresem:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,3 km,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km

– dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków,

– budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 6,3 km,

– budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,9 km,

– dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Marianem Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice.

Podpisanie umowy - roboty w gm. CiężkowicePodpisanie umowy - nadzór