Podpisanie umowy – budowa sieci w msc. Trzemesna

Trzemesna

W dniu 20 kwietnia 2022r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na realizację robót budowlanych dla zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Trzemesna, gm. Tuchów.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  • budowę sieci wodociągowej z rur PE100 RC PN16 o długości 1 145mb,
  • budowę przyłączy wodociągowych z rur PE100 RC SDR11 PN16 o długości 423mb,
  • dostawę, montaż i uruchomienie 2 kpl. dwustopniowych studni redukcyjnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 30.06.2022 roku.

Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MARTEX” Sp. z o. o. ul. Zgody 81, 33–100 Tarnów

Wartość umowy opiewa na kwotę 477 916,50 zł. brutto.