Podpisanie umowy – budowa instalacji PV

suw lubaszowa

W dniu 13 marca 2023 roku w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na „Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa w miejscowości Siedliska- kat. obiektu XXX – zakres budowa instalacji PV na gruncie i na dachach obiektów”.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 163,35kW.

Inwestycja zlokalizowana będzie na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody Lubaszowa na działkach 957/3, 957/4, 957/5 i 957/6 w msc. Siedliska, gm. Tuchów.

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 31.05.2023 roku.

Generalnym wykonawcą robót jest P. Rafał Knaga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aldik Energia Rafał Knaga Fotowoltaika Pompy Ciepła Klimatyzacja z siedzibą w msc. Olesno (32-210) przy ul. Długiej 22

Wartość umowy opiewa na kwotę 939 105,00 zł brutto.

Zadanie finansowane będzie w ramach Programu „Odnawialne źródła energii” w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Z ramienia Inwestora, funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pełni p. Piotr Zając.