Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-2/2017/2

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  19.12.2017 POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  19.12.2017 POBIERZ
 Załączniki do SIWZ  19.12.2017 POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  19.12.2017 POBIERZ
 Opis przedmiotu zamówienia  19.12.2017 POBIERZ
 Załącznik nr1 do OPZ  19.12.2017 POBIERZ
 Załącznik nr2 do OPZ  19.12.2017  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  27.12.2017 POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  05.01.2018 POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  10.01.2018 POBIERZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  14.02.2018 POBIERZ