Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku

Postępowanie znak ZP-3/19

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 14.10.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.10.2019 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja WORD) 14.10.2019 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 14.10.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 21.11.2019 POBIERZ
Informacja o unieważnieniu postępowania 22.11.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu 22.11.2019 POBIERZ