Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku. Postępowanie: ZP-4/19

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku

Postępowanie znak ZP-4/19

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 27.11.2019 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 27.11.2019 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja WORD) 27.11.2019 POBIERZ
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 27.11.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 04.12.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.12.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.12.2019 POBIERZ