Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych .

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość wydzielonych nieruchomości pod obiekty na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 17.12.2021 POBIERZ
Formularz ofertowy (wersja edytowalna) 17.12.2021 POBIERZ
Wzór umowy 17.12.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.01.2022 POBIERZ