Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej w ramach „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer ogłoszenia: 164089 – 2016; data zamieszczenia 27.07.2016

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  27.07.2016  POBIERZ
 Wniosek i załączniki  27.07.2016  POBIERZ
 Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia  27.07.2016  POBIERZ
 Załącznik 1 – harmonogram wykonania  27.07.2016  POBIERZ
 Załącznik 2 – mapa  27.07.2016  POBIERZ
 Załącznik 3 – warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w gm. Rzepiennik Strzyżewski  27.07.2016  POBIERZ
 Załącznik 4 – zestawienie nieruchomości  27.07.2016  POBIERZ
 Załącznik 5 – oświadczenie  27.07.2016  POBIERZ
 Z uwagi na wprowadzoną zmianę w treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony.  09.08.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  14.11.2016  POBIERZ
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  13.12.2016  POBIERZ