Ogłoszenie o zamówieniu – Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. ogłasza zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w roku 2018.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu  15.12.2017  POBIERZ
 SIWZ  15.12.2017  POBIERZ
 Wzór umowy  15.12.2017  POBIERZ
 Załącznik do SIWZ – WORD  15.12.2017  POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  22.12.2017  POBIERZ
 Informacja o unieważnieniu postępowania  03.01.2018  POBIERZ
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  11.01.2018  POBIERZ