Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.