Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane dodatkowe do umowy podstawowej na “Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice” w systemie “zaprojektuj i wybuduj”

obejmujące wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Tuchów, Ryglice i Ciężkowice w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

POBIERZ