Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na  odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2023 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 20.10.2022 POBIERZ
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 20.10.2022 POBIERZ
Załączniki do SWZ 20.10.2022 POBIERZ
Wzór umowy 20.10.2022 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 1 25.10.2022 POBIERZ
Badanie ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z OŚ w Tuchowie 25.10.2022 POBIERZ
Badanie ustabilizowanych osadów pochodzących z OŚ w Ciężkowic 25.10.2022 POBIERZ
Odpowiedź na pytanie 2 25.10.2022 POBIERZ
Karta charakterystyki odpadów – Tuchów 25.10.2022 POBIERZ
Karta charakterystyki odpadów – Cieżkowice 25.10.2022 POBIERZ
Badanie ustabilizowanych osadów pochodzących z OŚ Ciężkowice (październik) 26.10.2022 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 28.10.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze oferty 14.11.2022 POBIERZ