Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w  Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2021 roku”.

Znak postępowania – ZP-22/20.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 25.10.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 25.10.2020 POBIERZ
Załączniki – wersja edytowalna 25.10.2020 POBIERZ
Wzór umowy 25.10.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 02.12.2020 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 09.12.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.12.2020 POBIERZ