Aktualności

24 czerwca 2015

Zapraszamy do obejrzenia filmu

24 czerwca 2015

Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy

Dofinansowania dla mieszkańców BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” Spółka Komunalna […]
23 czerwca 2015
Konkurs - czyste środowisko - moje marzenie

Konkurs plastyczny dla dzieci