Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice”

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-6/2018

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 18.12.2018 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 18.12.2018 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja WORD) 18.12.2018 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 18.12.2018 POBIERZ
Część II.2 – Umowa przetwarzania danych osobowych RODO) 18.12.2018 POBIERZ
Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 18.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 do OPZ 18.12.2018 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 20.12.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) – obowiązujący 20.12.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 27.12.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.01.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.01.2019 POBIERZ