Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami msc. Ryglice i Zalasowa, gm. Ryglice”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na https://platformazakupowa.pl/transakcja/753615