Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice”

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ryglice.

Znak postępowania – ZP-14/20

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: a31c2efd-2bec-484a-8a22-faf49121e179

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 17.07.2020 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 17.07.2020 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 17.07.2020 POBIERZ
Część I – Klucz publiczny 17.07.2020 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 17.07.2020 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 17.07.2020 POBIERZ
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 17.07.2020 POBIERZ
Część III – Załącznik nr1 do OPZ 17.07.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 27.07.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.08.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.09.2020 POBIERZ