Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-1/2019

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2019 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.04.2019 POBIERZ
Załączniki do SIWZ (wersja WORD) 15.04.2019 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 15.04.2019 POBIERZ
Część II.2 – Umowa przetwarzania danych osobowych (RODO) 15.04.2019 POBIERZ
Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 15.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 1 do OPZ 15.04.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 23.04.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.05.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.05.2019 POBIERZ