Konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Zasady konkursu

Już po raz kolejny Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na terenie gmin:
Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów.

Temat konkursu plastycznego: „WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA”

Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!!!!

Załączniki: