Konkurs dla osób podłączonych do sieci wodociągowej

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” z Tuchowa ogłasza (12.07.2016) konkurs dla osób podłączonych do sieci wodociągowej. Akcja konkursowa będzie trwać od 15.07.2016 r. do 15.10.2016 r. Wystarczy wypełnić kupon konkursowy (dostępny poniżej) oraz w siedzibach Spółki:
OŚ Tuchów, OŚ Ciężkowice, SUW Lubaszowa i wrzucić do urny zlokalizowanej w następujących punktach:

  • Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie – ul. Jan III Sobieskiego 69 C, Tuchów,
  • Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszowej – Siedliska 1
  • Urząd Gminy w Ciężkowicach (sekretariat), ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

Do wygrania ciekawe nagrody – m.in. telewizor LED 40”

Regulamin losowania: POBIERZ

Kupon konkursowy: POBIERZ

Aneks nr 1 do regulaminu: POBIERZ

Tekst jednolity – regulamin losowania: POBIERZ


Rozstrzygnięcie konkursu.
W dniu dzisiejszym (17.10.2016 r.) o godzinie 9.00 w budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków w Tuchowie odbyło się losowanie nagród dla osób korzystających z sieci wodociągowej obsługiwanej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”. Losowanie nagród odbyło się przy udziale przedstawicieli gminy Ciężkowice, Ryglice, Tuchów oraz w obecności przedstawiciela kancelarii prawnej.
Wylosowano 6 nagród zgodnie z §2 regulaminu losowania. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wylosowanych narodach oraz terminie odbioru nagród.