Konferencja – ekologiczne inwestycje gminne

Konferencja

Na wspólne zaproszenie Kazimierza Koprowskiego Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojciecha Skrucha Prezesa Spółki Komunalnej Dorzecze Białej w dniu 11 lipca obyła się konferencja pn.: „Ekologiczne Inwestycje gminne dzięki funduszom pożyczkowym”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji w Małopolsce Ogólnopolskiego program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W spotkaniu wzięli udział Sławomir Mazurek – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, oraz Magda Marszałek Burmistrz Tuchowa, Paweł Augustyn Burmistrz Ryglic, Stanisław Kuropatwa Burmistrz Ciężkowic, Marek Karaś Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Wiktor Chrzanowski Zastępca Burmistrza Tuchowa, przewodniczący rad gmin w osobach Marka Dudowicza oraz Zbigniewa Bajorka, radni Gminy Tuchów, członkowie rady nadzorczej na czele z Anita Sajdak Przewodniczącą.

Inwestycje objęte „Ogólnopolskim programem gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętym w KPOŚK” realizowanym przez Spółkę w zakresie systemu kanalizacyjnego:

– Długość sieci grawitacyjnej: 31,7 [km]

– Długość sieci tłocznej: 10,6 [km]

– Długość przyłączy kanalizacyjnych: 10,4 [km]

– Ilość przyłączy kanalizacyjnych: 351 [szt]

– Ilość sieciowych przepompowni ścieków: 31 [szt]

– Ilość przydomowych przepompowni ścieków: 12 [szt]

W zakresie rozbudowy systemu wodociągowego:

– Długość sieci wodociągowej: 32,6 [km]

– Długość przyłączy wodociągowych: 8,0 [km].

Ilość przyłączy wodociągowych: 228 [szt]

Efekty środowiskowe zaplanowane do zrealizowania wyniosą:

– Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej: 1.479 RLM

– Liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej : ok 1.029 osób.

Zdjęcia z konferencji: