Komunikat Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”

komunikat info

Tuchów, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Komunikat Prezesa Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.

W związku z rozpowszechnianymi publicznie nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi, posiadania przez pana Józefa Szymańskiego, byłego burmistrza gminy Ciężkowice, udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o., wyjaśniam, iż pan Józef Szymański nie jest i nigdy nie był zaangażowany kapitałowo w zarządzaną przeze mnie Spółkę. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. jest spółką utworzoną dla realizacji ustawowych obowiązków samorządów gminnych i od samego początku skupia tylko i wyłącznie gminy: Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski oraz Tuchów.

Rozpowszechnianie zatem nieprawdziwych informacji godzących we wspólną inicjatywę samorządów gminnych będących wspólnikami Spółki w sposób bezpodstawny godzi w dobre jej imię.

 

Z poważaniem

Sławomir Jędrusiak
Prezes Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.