KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

komunikat info

KOMUNIKAT o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Okólnej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Przypominamy, że oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 17554c3b-ec3e-41c0-b3ac-f58a52a88d2a