Kompleksowa obsługa prawna Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 20.12.2017 POBIERZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 2 – Oświadczenie 20.12.2017  POBIERZ
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 20.12.2017  POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.12.2017  POBIERZ