Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi decyzjami dla odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej w Tuchowie

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi decyzjami dla odcinka rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wróblewskiego, ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Głębokiej w Tuchowie wraz z wykonaniem wylotu do odbiornika – rzeki Biała Tarnowska wód deszczowych, roztopowych i przypadkowych.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 09.06.2020 POBIERZ
Załącznik 1 – zarys mapowy 09.06.2020 POBIERZ
Załącznik 2 – formularz ofertowy 09.06.2020 POBIERZ
Unieważnienie 22.06.2020 POBIERZ